Juamaat, 02 Feb 2018

Struktur Insentif – eksklusif bagi SEMUA Pemandu! (Klang Valley)

Minggu yang ke-6! EzCab akan melancarkan pelan Insentif Pemandu mingguan yang lebih menarik untuk membantu anda untuk meningkatkan pendapatan (Diguna pakai untuk semua Pemandu Klang Valley).

Sila memahami kriteria, faedah, terma & syarat bagi meningkatkan pendapatan anda!

Please select the topic below

Insentif mingguan / 6

5 Februari – 11 Februari 2018

Untuk menikmati insentif ini, anda HARUS mencapai minima 28 perjalanan dalam satu minggu.

Kriteria

Berada di atas talian dengan lebih kerap untuk maksimakan pendapatan

1 Minggu: Isnin 12:00am ke Ahad 11:59pm

Mencapai 28 perjalanan dalam satu minggu (purata 4 perjalanan/ hari)

Kawasan mengambil penumpang: Klang Valley

Sebaik sahaja anda mencapai 28 perjalanan bagi minggu berkenaan, anda akan menikmati:

Rebat Ekstra 6% bagi semua perjalanan atas RM10

* Anda HARUS mencapai minima 28 perjalanan dalam satu minggu (ISNIN-AHAD). Jika tidak, anda tidak layak bagi struktur insentif ini.

Sila rujuk contoh di bawah untuk penjelasan:

Contoh: Bagi Semua Pemandu.

* Sila pastikan anda membaca Terma & Syarat untuk membuat yang terbaik sebagai pemandu di platform kami.

Terma dan Syarat:

 1. Struktur rebat insentif baru ini sah untuk semua Pemandu Klang Valley.
 2. Untuk melayakkan diri untuk pelan insentif baru ini, Pemandu mesti berdaftar dengan pejabat EzCab Kuala Lumpur sahaja.
 3. Untuk melayakkan diri untuk insentif rebat 6%, setiap pemandu mesti mencapai jumlah minima perjalanan yang diperlukan setiap minggu. Rebat 6% hanya terpakai untuk pekerjaan dengan jumlah tambang yang melebihi RM10, tidak termasuk caj tol.
 4. Semua pengiraan tambang adalah berdasarkan pada harga paparan sistem aplikasi EzCab (harga sebelum diskaun kod promo). Pengiraan tambang tidak termasuk caj tambahan untuk tol dan apa-apa caj lain yang tidak termasuk dalam tambang aplikasi standard.
 5. Struktur insentif mingguan akan bermula pada setiap Isnin 12:00am dan tamat pada Ahad 11:59pm.
 6. Jumlah perjalanan yang dikira termasuk perjalanan yang mengambil penumpang dari Klang Valley sahaja.
 7. Penempahan yang dibatalkan (tidak kira oleh penumpang atau pemandu) tidak akan dikira sebagai satu perjalanan.
 8. Sistem akan mengira perjalanan mingguan anda dan rebat insentif akan dimasukkan ke akaun EzWallet anda dalam masa 1-2 jam selepas tamat satu minggu (Ahad 11.59pm).

 

Keluarkan Tunai/Tambah Nilai Kredit:

 1. Pemandu boleh pilih untuk mengguna amaun rebat yang dikumpul dalam akaun EzWallet bagi tujuan tambah nilai kredit atau keluarkan tunai.
 2. Pemandu harus memastikan akaun EzDriver anda didaftar dengan nombor akaun bank yang sah dengan pejabat EzCab.
 3. Permintaan keluarkan tunai akan diproses dalam (1) hari bekerja (kecuali Cuti Umum dan Sabtu/Ahad) dan dipindah ke bank akaun anda yang didaftar.
 4. Tiada caj pemindahan wang ekstra sehingga notis selanjutnya.
 5. EzCab mengekalkan hak untuk menggantung pemprosesan mana-mana urus niaga misalnya di mana tingkah laku atau tempahan menipu dijumpa oleh Pihak Pengurusan (contoh: Tempahan palsu), siasatan dalaman EzCab akan dijalankan. Bergantung pada penemuan siasatan, pemandu boleh atau mungkin tidak layak daripada insentif rebat pendapatan.
 6. Pelan insentif tidak boleh bergabung dengan perjalanan pendapatan sebelum dan tidak dapat dibawa ke minggu seterusnya.
 7. EzCab berhak menarik balik, meminda dan / atau mengubah mana-mana bahagian Terma & Syarat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Sekiranya ada pertikaian, EzCab berhak membuat keputusan muktamad. Sebarang rayuan dan ulasan tidak akan dilayan.
 8. Melainkan dinyatakan, hanya perjalanan lengkap untuk EzCab (Tetap Tetap), Bajet (Meter), TOYOTA Mewah dan Eksekutif.
 9. Bagi tambang bukan tetap (contoh: Bajet (Meter)), anggaran tambang akan dikira dalam aplikasi. Oleh itu, untuk perjalanan demikian, rebat ekstra akan dikira berdasar tambang terendah yang dianggar. ( Contohnya: Jika anggaran tambang adalah RM11-16, maka RM11 akan digunakan untuk pengiraan rebat ekstra. )