Jumaat, 20 Dec 2019

Struktur Insentif – eksklusif bagi pakej 10% - 15% 

Rakan Pemandu seluruh negara!

Minggu yang ke-52! EzCab ingin memberi ganjaran sebagai bonus tambahan kepada Rakan Pemandu.
Menikmati insentif dalam 1 minggu untuk meningkatkan pendapatan !

Sila memahami kriteria, faedah, terma & syarat bagi meningkatkan pendapatan anda.

Please select the topic below

Faedah

Jumlah perjalanan mingguan yang dicapai:

Tahap 1: 30 perjalanan mendapat bonus tambahan RM35 net

Tahap 2: 60 perjalanan mendapat bonus tambahan RM70 net

Tahap 2: 85 perjalanan mendapat bonus tambahan RM200 net

 

Setiap pemandu hanya layak mendapat insentif bonus untuk 1 tahap sahaja.

Jumlah perjalanan akhir dan jumlah nilai bonus diperoleh akan dikira pada akhir setiap minggu pukul 11.59pm.

Kriteria

Berada di atas talian dengan lebih kerap untuk maksimakan pendapatan

1 Minggu: Isnin 12:00am ke Ahad 11:59pm

Mencapai perjalanan minima

Kadar Penerimaan minimum:
≥ 80%

Sila rujuk contoh di bawah untuk penjelasan:

Contoh bagi insentif jumlah perjalanan.

* Sila pastikan anda membaca Terma & Syarat untuk membuat yang terbaik sebagai pemandu di platform kami.

Terma dan Syarat:

 1. Struktur insentif ini sah untuk pakej 10%-15% rakan pemandu seluruh Malaysia.
 2. Untuk melayakkan diri untuk pelan insentif ini, Rakan Pemandu mesti berdaftar dengan pejabat EzCab atau pendaftaran dalam talian.
 3. 3.Untuk melayakkan diri untuk insentif ini, setiap rakan pemandu mesti mencapai jumlah tambang/ perjalanan minima yang diperlukan setiap minggu dan mengekalkan kadar Penerimaan Minimum (AR) minimum 80% dan ke atas. Rebat hanya terpakai untuk tempahan dengan jumlah tambang yang diperlukan, tidak termasuk caj tol.
 4. Semua pengiraan tambang adalah berdasarkan pada harga paparan sistem aplikasi EzCab (harga sebelum diskaun kod promo). Pengiraan tambang tidak termasuk caj tambahan untuk tol dan apa-apa caj lain yang tidak termasuk dalam tambang aplikasi standard.
 5. Struktur insentif mingguan akan bermula pada setiap Isnin 12:00am dan tamat pada Ahad 11:59pm.
 6. Setiap rakan pemandu hanya layak mendapat insentif rebat untuk 1 tahap sahaja.
 7. Penempahan yang dikira termasuk perjalanan yang mengambil penumpang dari negeri yang anda daftar sahaja.
 8. Penempahan yang dibatalkan (tidak kira oleh penumpang atau pemandu) tidak akan dikira sebagai satu perjalanan.
 9. Sistem akan mengira perjalanan jumlah tambang mingguan anda dan rebat insentif akan dimasukkan ke akaun EzWallet anda dalam masa 1-2 jam selepas tamat satu minggu (Ahad 11.59pm).

Keluarkan Tunai/Tambah Nilai Kredit:

 1. Pemandu boleh pilih untuk mengguna amaun rebat yang dikumpul dalam akaun EzWallet bagi tujuan tambah nilai kredit atau keluarkan tunai.
 2. Pemandu harus memastikan akaun EzDriver anda didaftar dengan nombor akaun bank yang sah dengan pejabat EzCab.
 3. Permintaan keluarkan tunai akan diproses dalam (3) hari bekerja (kecuali Cuti Umum dan Sabtu/Ahad) dan dipindah ke bank akaun anda yang didaftar.
 4. Tiada caj pemindahan wang ekstra sehingga notis selanjutnya.
 5. EzCab mempunyai hak tunggal & mutlak untuk membatalkan insentif & menggantung akaun Pemandu yang memaparkan kelakuan yang EzCab menganggap tidak sesuai atau tidak boleh diterima (contoh: membuat tempahan palsu, mengenakan bayaran berlebihan kepada pelanggan dan lain-lain). Keputusan EzCab adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan - Permintaan untuk rayuan dan semakan tidak akan dilayan.
 6. Pelan insentif tidak boleh bergabung dengan pendapatan sebelum dan tidak dapat dibawa ke minggu seterusnya.
 7. EzCab berhak menarik balik, meminda dan / atau mengubah mana-mana bahagian Terma & Syarat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Sekiranya ada pertikaian, EzCab berhak membuat keputusan muktamad. Sebarang rayuan dan ulasan tidak akan dilayan.
 8. Melainkan dinyatakan, struktur insentif hanya dikira untuk perjalanan lengkap dalamEzGo, EzCar, Budget (Meter), Premium, Executive and EzCar (L).
 9. 18.Bagi tambang bukan tetap (contoh: Bajet (Meter)), anggaran tambang akan dikira dalam aplikasi. Oleh itu, untuk perjalanan demikian, rebat ekstra akan dikira berdasar tambang terendah yang dianggar. ( Contohnya: Jika anggaran tambang adalah RM10-16, maka RM10 akan digunakan untuk pengiraan rebat ekstra.)