Rabu, 31 Oct 2018

Bagaimana menerima Kad Kredit / Debit

Cara mengguna Kad Kredit / Debit

Sila pilih topik di bawah

Menerima Tempahan Kad Kredit / Debit

Langkah 1

a. Cara Pembayaran — menunjukkan penumpang akan membayar mengguna kad Kredit / Debit.

Klik butang Tawaran () untuk menawar tempahan tersebut.

Langkah 2

 Apabila penumpang telah berada dalam kenderaan anda, klik butang “SUDAH NAIK”.

Langkah 3

Apabila selesai membawa penumpang ke destinasi, klik butang “TURUN PENUMPANG” untuk menunjukkan tempahan telah selesai.

Langkah 4

Masukkan amaun tol (jika ada).

Langkah 5

 Klik butang “TERUSKAN”.

Langkah 6

Tunggu sehingga transaksi anda selesai.

Langkah 7

Jika Berjaya, mesej ini akan muncul.

Langkah 8

Jika tidak Berjaya, mesej ini akan muncul.

Perlu menukarkan cara pembayaran. Info lebih di sini : http://ezcab.com.my/index.php/bagaimana-untuk-menukar-cara-pembayaran

Langkah 9

Selepas Berjaya, akan pergi ke Penilaian & Nilai penumpang anda.

Bagaimana Untuk Menukar Cara Pembayaran

Semasa sampai destinasi, jika penumpang membuat keputusan untuk bayar dengan cara selain Kad Kredit / Debit (contoh: tunai atau eWallet), sila megikut langkah di bawah untuk menukar cara bayaran.

Langkah 1

Klik cara pembayaran.

Langkah 2

Pilih cara bayaran yang penumpang ingin mengguna.
* Jika Kad Kredit / Debit mempunyai masalah, baru menukar kepada cara bayaran mengguna tunai.

Langkah 3

Klik "TERUSKAN".

Perhatian: Anda hanya boleh terus menerima tunai dari penumpang apabila mereka setuju untuk menukar cara bayaran kepada TUNAI.