Selasa, 26 Mar 2019

Bagaimana Menerima WeChat Pay

Terma & Syarat

Penumpang boleh pilih untuk membayar dengan tunai atau eWallet yang disediakan. Dalam perjalanan di mana penumpang memilih untuk bayar dengan WeChat Pay, semua pembayaran kepada anda termasuk tips (jika ada) akan disalur kepada anda dalam amaun yang dipersetujui. EzCab Sdn. Bhd. (company no. 197870-T) mempunyai kuasa untuk suspek dan menamatkan transaksi yang mungkin melanggar undang-undang, melibatkan aktiviti jenayah, mempunyai risiko penipuan, menipu atau yang bercanggah dengan terma dan syarat antara EzCab dan penumpang. Dalam kejadian sebegini, EzCab Sdn. Bhd. (company no. 197870-T) tidak akan membayar, menggantung, atau menamatkan sebarang pembayaran kepada anda. Anda setuju untuk memberi kerjasama dalam apa-apa penyiasatan yang diperlukan untuk membantu EzCab dalam sebarang penyiasatan dalaman. EzCab Sdn. Bhd. (company no. 197870-T) mempunyai keputusan akhir dan muktamad yang dibuat dalam apa jua perkara.