Selasa, 12 September 2017

Panduan Guna EzWallet Pemandu

Cara menambah nilai kredit atau keluarkan duit anda dengan menggunakan EzWallet Pemandu

Sila pilih topik di bawah

Panduan Guna EzWallet Pemandu

Keseluruhan

Halaman Utama

a. "Slide" ke kiri atau kanan untuk semak baki kredit dan baki EzWallet.

Halaman Tambah Nilai EzWallet atau Keluarkan duit

a. Butang Rekod: Untuk semak transaksi sebelum.
b. Baki EzWallet: Baki EzWallet anda.
c. Butang Tambah Nilai: Tambah nilai baki kredit anda menggunakan EzWallet.
d. Butang Keluarkan Duit: Keluarkan duit dari EzWallet ke akaun bank anda. (Sila kemaskini nombor akaun bank anda yang terkini kepada pasukan bantuan kami.)

Nota: * Minimum RM20 baki dalam EzWallet untuk Keluarkan Duit & Minimum RM5 untuk tambah nilai dari EzWallet ke Baki Kredit.

Bagaimana Untuk Tambah Nilai Baki Kredit Mengguna EzWallet?

Langkah 1

Buka bar menu pemandu, klik EzWallet.
*Sila pastikan anda berada pada Mod Bersedia.

Langkah 2

Klik Tambah Nilai.

Langkah 3

Masukkan amaun yang anda ingin tambah nilai.

Nota : * RM5 untuk tambah nilai dari Baki EzWallet ke Baki Kredit.

Langkah 4

Klik Tambah Nilai.

Langkah 5

Klik Pasti untuk teruskan. Klik Batal untuk batalkan proses keluarkan duit.

a. Jumlah amaun yang akan dipindah ke baki kredit anda.

Bagaimana Untuk Keluarkan Duit Dari Baki EzWallet Anda?

Langkah 1

Buka bar menu pemandu, klik EzWallet.
*Sila pastikan anda berada pada Mod Bersedia.

Langkah 2

Klik Keluarkan Duit.

Langkah 3

Masukkan amaun yang anda ingin keluarkan.

Nota : * Minimum RM20 baki untuk Keluarkan Duit.

Langkah 4

Klik Keluarkan Duit.

Langkah 5

Klik Pasti untuk teruskan. Klik Batal untuk batalkan proses keluarkan duit.

a. Akaun Bank yang akan menerima duit yang dikeluarkan.
b. Jumlah amaun yang akan dipindah ke akaun bank anda.

Penting

Sila pastikan akaun EzDriver anda didaftar bersama nombor akaun bank anda. Jika tidak, sila berikan nombor akaun bank anda kepada pasukan bantuan kami di driversupport@ezcab.com.my.

a. Akaun bank anda yang didaftar.

Bagaimana Untuk Semak Rekod EzWallet Anda?

Langkah 1

Buka bar menu pemandu, klik EzWallet.
*Sila pastikan anda berada pada Mod Bersedia.

Langkah 2

Untuk semak rekod EzWallet, klik butang pada sudut kanan bahagian atas.

Langkah 3

Sapu ke kiri atau kanan untuk melayari bulan yang anda ingin semak.

Langkah 4

Semua rekod anda akan ditunjuk pada halaman ini. Klik untuk semak setiap rekod.

Halaman Terperinci

Setiap halaman terperinci akan tunjukkan informasi yang berlainan.