Insentif , Komisen & Isu Tambang

16.1. Mengapakah komisen setinggi 15%?
Merujuk kepada undang-undang baru, komisen yang deiperlukan oleh kereta persendirian adalah sekurang-kurangnya 20%. (Updated 26 July 2018)


16.2. Mengapakah tambang begitu rendah?

Tambang berbeza mengikut keadaan seperti masa puncak, cuti am, cuaca dan lain-lain. (Updated 18 July 2018)


16.3. Mengapakah perjalanan insentif susah dicapai? 

Struktur insentif akan bertukar setiap minggu. Untuk menerima lebih banyak tugasan dan mencapai insentif, sila rujuk kepada panduan peta panas di sini: https://goo.gl/U25H9U (Updated 18 July 2018)

16.4. Mengapakah pemandu yang tambang tetap menerima tambang mengikut meter? 

Sila laporkan kepada pusat panggilan, kami akan menyiasat.

Pemandu perlu menyediakan:

  • Nombor plat kereta
  • Nombor kad pengenalan
  • Syot skrin
  • Model telefon
  • Versi aplikasi pemandu (Updated 18 July 2018)


16.5. Mengapakah tambang jangkaan sentiasa tidak tepat? 

Tambang jangkaan dikira mengikut keadaan trafik biasa dan hanya digunakan sebagai rujukan. Tambang sebenar akan berbeza mengikut keadaan seperti keadaan trafik, cuaca, dan sebagainya. (Updated 18 July 2018)