Penghantaran Penumpang KLIA/ KLIA2

15.1. Di manakah pemandu harus mengambil penumpang dan menunggu, adakah pemandu perlu beratur?

Semua penempahan KLIA/ KLIA2 akan dibahagi dengan adil kepada pemandu yang terdekat. Kami tidak menggunakan sistem beratur.