Ahad, 1 Nov 2020

Dapatkan insentif untuk setiap tempahan BMMB DuitNow yang berjaya

Semakin banyak transaksi, semakin banyak insentif anda akan nikmati.

Bank Muamalat (BMMB) akan memberikan insentif tambahan RM2 untuk setiap tempahan pembayaran DuitNow QR yang berjaya melalui EzCab. Ini adalah sebahagian daripada usaha syarikat untuk mempromosikan penggunaan DuitNow QR.

# Jumlah tempahan DuitNow yang berjaya untuk setiap Pemandu akan dikira pada setiap akhir bulan dalam tempoh kempen. Insentif tersebut akan dikreditkan ke dalam EzWallet dalam tiga puluh (30) hari setelah mengumumkan laporan prestasi.

Tempoh Kempen: 1 November 2020 - 30 April 2021.

Sah untuk: 20,000 transaksi pertama BMMB DuitNow QR atau sehingga program tamat

Lihat Cara Menerima Pembayaran QR DuitNow

NOTA: Sila pastikan anda telah mengambil BMMB tag DuitNow QR yang terbaru, seperti gambar di atas.

Syarat-Syarat

Mengambil BMMB DuitNow QR (Lanyard) baharu dari pejabat EzCab

Terima & Selesaikan Tempahan DuitNow
* terhad kepada 20,000 transaksi pertama sahaja

Terma & Syarat

 1. Insentif ini sah untuk Pemandu Lembah Klang, Seremban dan Johor yang diberi tag QR Statik BMMB sahaja.
 2. Untuk memenuhi syarat insentif pemandu ini, Pemandu mesti mendapatkan dan mengambil tag QR Statik BMMB dari pejabat EzCab sahaja.
 3. Untuk mendapatkan insentif, setiap Pemandu mesti selesaikan tempahan DuitNow.
 4. Tempahan mesti adalah dari negeri pendaftaran anda sahaja.
 5. Tempahan yang dibatalkan (sama ada oleh penumpang atau pemandu) membatalkan insentif perjalanan.
 6. Sistem akan mengira jumlah pesanan DuitNow yang berjaya setiap bulan dan memasukkan insentif ganjaran ke akaun EzWallet anda dalam masa tiga puluh (30) hari selepas tarikh tutup kempen.
 7. Pemandu boleh memilih untuk menggunakan jumlah ganjaran akaun yang terkumpul di EzWallet sebagai tambahan kredit atau pengeluaran tunai.
 8. Pemandu mesti memastikan akaun EzDriver anda telah didaftarkan dengan nombor akaun bank yang sah dengan pengurusan EzCab.
 9. Pengeluaran tunai akan diproses dalam masa tiga (3) hari bekerja ke akaun bank anda yang berdaftar (tidak termasuk Cuti Umum dan hari Sabtu / Ahad Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur).
 10. Tidak akan ada caj pemindahan dana tambahan sehingga diberitahu kelak.
 11. EzCab mempunyai hak tunggal untuk menghapuskan & menggantung akaun pemandu yang melakukan kegiatan yang dianggap tidak sesuai atau tidak boleh diterima oleh EzCab (contoh: tempahan palsu, dll.). EzCab adalah muktamad dan konklusif – permintaan untuk membuat rayuan dan semakan atas kes ini tidak akan dilayan.
 12. Struktur insentif tidak boleh digabungkan dengan perjalanan pendapatan sebelumnya dan tidak dapat dibawa ke hadapan atau selepas tempoh kempen.
 13. EzCab mempunyai hak untuk menghapuskan, menambah, atau mengubah mana-mana satu Terma & Syarat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal. Jika berlaku percanggahan, EzCab mempunyai hak untuk membuat keputasan muktamad- permintaan untuk membuat rayuan dan semakan tidak akan dilayan.
 14. Kecuali dinyatakan sebaliknya, insentif ini hanya untuk tempahan EzGo, EzCar, Premium, Executive and EzCar (L) yang berjaya.

Untuk malumat lebih lanjut, sila rujuk  BMMB’s PDF T&C.