Rabu, 19 Sep 2018

Bagaimana Untuk Menukar Cara Pembayaran

Semasa sampai destinasi, jika penumpang membuat keputusan untuk bayar dengan cara selain Touch 'n Go (TNG) eWallet (contoh: tunai), sila megikut langkah di bawah untuk menukar cara bayaran.

Step 1

Klik Cara Pembayaran.

Step 2

Pilih cara bayaran yang penumpang ingin mengguna.
* Jika Touch 'n Go (TNG) eWallet mempunyai masalah, baru menukar kepada cara bayaran mengguna tunai.

Step 3

Slaid "TERUSKAN".

Perhatian: Anda hanya boleh terus menerima tunai dari penumpang apabila mereka setuju untuk menukar cara bayaran kepada TUNAI.